หลักสูตรอบรมทางกีฬาและนันทนาการ

🏊‍♀️🏊‍♀️🏊‍♀️SWIMMING INSTRUCTOR COURSE LEVEL 1🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♀️โครงการ “ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1” รุ่นที่ 3

✅รับรองโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 🧑🏻‍⚕️👨‍🏫วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย🏅🏅

📅อบรมตั้งแต่ วันที่ 21-25 มิถุนายน 2566 🕰️เวลา 8.00-16.00 น. 📍สถานที่ NT Sports Complex สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

สามารถดูภาพโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://arts.kmutnb.ac.th/th/album/detail/123524