กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้ใหญ่

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้ใหญ่ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง A301 ชั้น 3 สำนักงานคณบดี อาคาร 46A คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

 

 

 

 

 

#FAA

#KMUTNB

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ