รายละเอียดข่าว

   รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


 • รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  (Ph.D. Industrial and Organizational Psychology)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  เปิดเทอม 6 สิงหาคม 2561

  รับสมัครออนไลน์
  รอบที่ 1 วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
  รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
  รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561

  คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาเอก: รับผู้จบปริญญาโททางจิตวิทยา
  ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบปริญญาโททางจิตวิทยา
  จะต้องมีคุณสมบัติคือ
  1. ศึกษารายวิชาทางจิตวิทยา และ/หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  หรือ
  2.มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 ปีต่อเนื่องขึ้นไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย

  คลิ๊กลิงค์ ระเบียบการและการสมัครออนไลน์
  http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
  โทร.064-5789259, 061-9515162 อาจารย์ประจำหลักสูตร
  Facebook : https://goo.gl/AVVPuM

  สำหรับใครที่มีข้อสงสัย เรามาลองอ่าน คำถามที่พบบ่อย  เรื่อง  "มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกันเถอะ"

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2561