รายละเอียดข่าว

   ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 25 ก.พ. 61 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว


  • ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 25 ก.พ. 61 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 11 พฤษภาคม 2561