รายละเอียดข่าว

   ประชาสัมพันธ์


  •  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา

    วันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562   เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

    สถานที่สอบ : ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    หมายเหตุ : การสอบปฏิบัติการสอน ให้เลือกหัวข้อทางด้านจิตวิทยามา 1 หัวข้อ ใช้เวลา 10 นาที

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม 2562