รายละเอียดข่าว

   ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560