รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย


  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย

    ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2560