รายละเอียดข่าว

   รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


 •  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก

  ภาคการศึกษา 1-2560
  เปิดเทอม 7 สิงหาคม 2560

  ปริญญาโท M.A. (Industrial and Organizational Psychology)
  ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ - อาทิตย์
  ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ

  ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology)
  ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ - อาทิตย์

  รับสมัคร 
   รอบที่ 1 วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 
  รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
  รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  โทร 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย

  คลิ๊กลิงค์ ระเบียบการและการสมัครออนไลน์
  http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx

  http://www.grad.kmutnb.ac.th/

  โทร. 099-1542619, 089-0342787 อาจารย์ประจำหลักสูตร

  https://www.facebook.com/…/จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-มเ…/

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2561