แนวปฏิบัติ Do&Don't ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากร

#elicชวนรู้#แนวปฏิบัติ Do&Don't ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากร
#ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ.
#www.ELIC.KMUTNB.AC.TH
#elicKMUTNB
#KMUTNB