งานบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ขบวนวิชาประจำภาคเรียน
ตารางสอน
ตารางสอบ
งานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบผลคำร้อง
CURRICULA
การวิจัย

งานบริการวิชาการสู่สังคม

อบรม / สัมมนา
บรรยายพิเศษ
บริการวิชาการของบุคลากร
รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี

แบบประเมินออนไลน์

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มากเพียงใด?
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
English I (2011) PDF Print E-mail
Written by Piyapol Chaisurayakan   
Thursday, 19 May 2011 19:01

English I (2011)

TOEIC Listening Practice Tests

Listening 1st set.
       Audio1 file.
       Test1 file.
       Key1 file.

Listening 2nd set.
       Audio2 file.
       Test2 file.
       Key2 file.

Listening 3rd set.
       Audio3 file.
       Test3 file.
       Key3 file.

Listening 4th set.
       Audio4 file.
       Test4 file.
       Key4 file.

Global Pre-Inter Class CD1

      Track 1   Track 2    Track 3   Track 4    Track 5   Track 6   Track 7   Track 8    Track 9   Track 10
      Track 11 Track 12 Track 13 Track 14 Track 15 Track 16 Track 17 Track 18 Track 19 Track 20
      Track 21 Track 22 Track 23 Track 24 Track 25 Track 26 Track 27 Track 28 Track 29 Track 30
      Track 31 Track 32 Track 33 Track 34 Track 35 Track 36 Track 37 Track 38 Track 39 Track 40
      Track 41 Track 42 Track 43 Track 44 Track 45 Track 46 Track 47 Track 48 Track 49 Track 50
      Track 51 Track 52 Track 53 Track 54 Track 55 Track 56 Track 57 Track 58 Track 59 Track 60
      Track 61 Track 62 Track 63 Track 64 Track 65 Track 66 Track 67 Track 68 Track 69 Track 70
      Track 71 Track 72 Track 73 Track 74 Track 75

 

Global Listening Practice (in class)

There are five sets of Global listening practice as follows:

Global Listening Practice Unit 1

Global Listening Practice Unit 2

Global Listening Practice Unit 3

Global Listening Practice Unit 4

Global Listening Practice Unit 5

 

Opening days and time of the language sound laboratory    FL.10  Nawamindrajini Building

Day Time
Mon,Tue,Thu 10.00 - 14.00 hrs
Wed,Fri 9.00 - 14.00 hrs

 

Remarks: It is CLOSED on public holidays.

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 21:35