รายละเอียดข่าว

    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ และ ผศ. ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


  •  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562