รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 มกราคม 2562