รายละเอียดข่าว

   นามบัตรสำหรับซื้อวัสดุคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • นามบัตรสำหรับซื้อวัสดุคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ แบบพกพา สามารถมารับได้ที่ 

    นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค (พี่ก้อย)

    ได้เลยครับ

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม 2561