รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญบุคลากร มจพ. ทุกท่าน ร่วมงาน วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ชื่องาน KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561


  • ขอเชิญบุคลากร มจพ. ทุกท่าน ร่วมงาน วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ชื่องาน KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 9 กรกฎาคม 2561