รายละเอียดข่าว

    ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันเวลาราชการ (5 มิถุนายน 2561)


  •  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1863 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันเวลาราชการ (5 มิถุนายน 2561)

    >>รายละเอียด<<

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน 2561