รายละเอียดข่าว

   งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และ เชิญประชุมประจำปี


 •             คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านรู้รักสามัคคี รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จึงขอเรียนเชิญท่านทำบุญในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 โดยมีกำหนดการดังนี้

              เวลา 10.00 น.    พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึง

              เวลา 10.30 น.    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

              เวลา 11.00 น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

              เวลา 12.00 น.    ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรม

                                     และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

              เวลา 13.30 น.    ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

                    เป็นต้นไป

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 15 พฤษภาคม 2561