รายละเอียดข่าว

   รับสมัครผู้เข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์


 • รับสมัครผู้เข้าศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ภาคการศึกษา 1-2561
  เปิดเทอม 6 สิงหาคม 2561

  ปริญญาโท M.A. (Industrial and Organizational Psychology)
  ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ - อาทิตย์

  รับสมัคร
  รอบที่ 1 วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
  รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
  รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  โทร 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย

  คลิ๊กลิงค์ ระเบียบการและการสมัครออนไลน์
  http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx

  โทร. 099-1542619, 064-5789259 อาจารย์ประจำหลักสูตร
  Facebook : https://goo.gl/AVVPuM

  สำหรับใครที่มีข้อสงสัย เรามาลองอ่าน คำถามที่พบบ่อย  เรื่อง  "มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกันเถอะ"

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2561