รายละเอียดข่าว

   คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดโครงการซ้อมแผนหนีไฟ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการฯ


  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดโครงการซ้อมแผนหนีไฟ

    วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น.

    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการฯ

    ***(สำนักงานคณบดี งด บริการ)***

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 22 ธันวาคม 2560