รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน 2560