รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย


  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย

    เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

    ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2560