รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.