รายละเอียดข่าว

   กำหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ โรงแรมแควธารา ริเวอร์ไซต์ วิลล่า จังหวัดกาญจนบุรี