รายละเอียดข่าว

   ค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับนักศึกษาชาวไต้หวันและนานาชาติ 2017


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

   ขอเชิญนักศึกษาระดับ ปวช. & ปริญญาตรี มจพ.สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา

  2017 International Student Leadership Camp

  ค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำร่วมกับนักศึกษาชาวไต้หวันและนานาชาติ 2017

  ณ มจพ. กรุงเทพฯ  ระหว่าง วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 รวม 5 วัน

  นักศึกษาไทยที่ร่วมโครงการนี้มีสิทธิ์ชิงทุนเข้าร่วมสัมมนาต่อที่ไต้หวันอีก 8 วัน

   ณ มหาวิทยาลัย First Tech เมืองเกาสง  สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ระหว่าง วันที่ 2-9 ก.ค. 2560

  สมัคร Online ได้ที่ www.icc.kmutnb.ac.th หรือ Download ใบสมัครมายื่นด้วยตนเองที่

  ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ชั้น 10 ตึกอธิการบดี โทร. 02-5552000 ต่อ 1026, 1023, 1032

   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 เม.ย.60

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม 2560