รายละเอียดข่าว

   เปลี่ยนสถานที่สอบ K-StEP ครั้งที่ 1/2560


  • เปลี่ยนสถานที่สอบ

    สอบ K-StEP ครั้งที่ 1/2560

    สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

    เดิม ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชินี

    ใหม่  ชั้น 11 ห้อง 11112,11113,11114

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 มีนาคม 2560