รายละเอียดข่าว

   (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test) 59


 • โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

  (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test) (K-STEP Test)

  กำหนดการรับสมัครสอบ

  กำหนดการ

  รับสมัครสอบ

  กำหนดการสอบ

  ประกาศผลสอบ

  ครั้งที่ 4/2559

  1 พ.ย. - 14 ธ.ค.2559

  (08.30-16.00 น.)

  เสาร์ 17 ธ.ค.2559

  (09.00 – 11.30 น.)

  ศุกร์ 23 ธ.ค.2559

   

  หลักฐานในการสมัครสอบ :  1. สำเนาบัตรประชาชน     2. ค่าสมัครสอบ 500 บาท

  สถานที่จัดสอบ :  ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชินี
  ผู้สนใจติดต่อ :  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานการเงินคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  โทร.02-555-2000 ต่อ 3534,3506 (ในวัน/เวลาราชการ)

  Donwload >>ใบสมัครที่นี่<<

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 11 พฤษภาคม 2561