ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มิถุนายน 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

สามารถ download รายละเอียดได้ที่

http://www.arts.kmutnb.ac.th/mainpage/images/Document/scan7.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

กลับหน้าข่าวหลัก